Cellglasgrunden™ 

Vi har under några år tagit fram och utvecklat ett nytt koncept för hur man bygger tids- och miljömässigt hållbara grunder. Vi skulle självklart använda miljömässigt sunda material. Ett annat mål var också att ta bort så mycket som möjligt av de befintliga materialen som idag är skadliga för miljön.
Vi skulle även förenkla konstruktioner i så stor utsträckning som möjligt för att kunna hålla en hög produktionstakt. Att reducera kända byggproblem som t.ex uttorkningstid var en självklarhet.

Kort och gott, vi har…

  • reducerat betongen med minst 50%
  • reducerat uttorkningstiden med ca 70%
  • reducerat stål och armeringsmattor med 90-94%
  • förenklat produktionen på flera sätt