Så här bygger man med cellglas

Bakgrund

Vi har under några år tagit fram ett nytt koncept för hur man bygger tids- och miljömässigt hållbara grunder. Vi skulle självklart använda miljömässigt sunda material. Ett annat mål var också att ta bort så mycket som möjligt av de befintliga materialen som idag är skadliga för miljön. Vi skulle även förenkla konstruktioner i så stor utsträckning som möjligt för att kunna hålla en hög produktionstakt. Att reducera kända byggproblem som t.ex torktider var en självklarhet.

 

Cellglasgrunden™

Cellglas är ett material som är tidsbeständigt då glas inte bryts ned på väldigt lång tid. Det innebär också att dess materiella egenskaper består över århundraden, utan att degraderas överhuvudtaget.

Cellglas är vatten-, ång- och radontätt i sig själv och skadedjur kan inte påverka materialet, det är ju glas.

Detta innebär att stora delar av de bärlager, betong, stål och armeringsmattor som används i ”vanliga” grunder, inte behövs längre. Vi har därmed reducerat betongen med minst 50% och stålet med 90-94%.

Det enda som är viktigt för Cellglasgrund™ är ett helt plant underlag. Ett tunnare avjämningslager av grus är tillräckligt, förutsatt att det inte föreligger några speciella markförhållanden som då får tas hand om på sedvanligt sätt.

I videon nedan kan du se utläggning och gjutning av en version av Cellglasgrunden™

Pin It on Pinterest

Hej!

Dela gärna detta…