[et_pb_nextend_smart_slider_3_fullwidth slider=”3″ admin_label=”Top slider” _builder_version=”4.19.1″ global_colors_info=”{}”]
[/et_pb_nextend_smart_slider_3_fullwidth]
Logo Byggvarubedömningen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på: www.byggvarubedomningen.se

Hållbart byggande med cellglas

…är vad vi kämpar för.
Att bygga med material som inte brinner är Hållbart.
Att Cellglas är ointagligt för vatten och ånga är Hållbart.
Energieffektiv tillverkning av Cellglas är Hållbart.
Att inte myror och gnagare kan förstöra materialet är Hållbart.
Att materialet är oskadligt för människor och miljö är Hållbart.
Byggmaterial som gör hem trygga, säkra med bestående värde är Hållbart.
Allt detta med ett ord, Hållbart.

/ Måns Björklund, VD

Materialegenskaper

OBRÄNNBART

Cellglas är gjort av glas och kan helt enkelt inte brinna. Glas börjar smälta först vid mycket höga temperaturer.
Visste ni att glas kan bildas i naturen? Det kan ske vid blixtnedslag i sand. Glas är ju primärt gjort av sand.
Cellglasisoleringen har högsta brandklass, enligt EN13501 Euroclass A1.
Enbart i Sverige omkommer ca 100 människor i bränder varje år. Husen var inte byggda med Cellglas.
Hus isolerade med plast och andra oljebaserade material står alltså inte emot brand utan snarare tvärt om.

VATTEN- & ÅNGTÄTT

Vatten och ånga kan inte tränga in i Cellglaset. Det innebär att isoleringsvärdet (lambda) är oförändrat under byggnadens hela livstid. Eftersom cellglas inte absorberar fukt är det ej heller någon grogrund för svamp eller rötskador. Cellglas är isoleringen med inbyggd ångspärr.

VATTEN- & ÅNGTÄTT

Vatten och ånga kan inte tränga in i Cellglaset. Det innebär att isoleringsvärdet (lambda) är oförändrat under byggnadens hela livstid. Eftersom cellglas inte absorberar fukt är det ej heller någon grogrund för svamp eller rötskador. Cellglas är isoleringen med inbyggd ångspärr.

SKADEDJURSSÄKER

 

Cellglas är resistent mot angrepp från gnagare, såsom möss och råttor, men också myror och fåglar. Materialet är helt oorganiskt och kan därmed inte ruttna eller angripas av svamp. Med dessa egenskapar lämpar sig materialet mycket bra för att bygga bland annat grunder.

 

RADONSÄKER

 

Cellglasblocket är radontätt. Radon är en radioaktiv gas som bildas i berggrunden när radium sönderfaller. Radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Det finns idag inget nationellt krav att bygga radontätt, men Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige vill ha fastslagna riktlinjer och det kommer sannolikt i framtiden. Oavsett vilket, så är du helt trygg redan idag med cellglas. Detta tryggar också för ett stabilt och högt andrahandsvärde på din bostad.

100% ÅTERVUNNET GLAS

För att reducera det ekologiska fotavtrycket använder vi endast återvunnet glas vid tillverkningen. Det krossade och smälta glaset jäser upp i cellbildningsugnen med hjälp av naturliga jäsningsmedel. Under denna process jäses det till ett block med miljontals hermetiskt tillslutna celler. Processen framställer ett lätt block med mycket hög tryckhållfasthet. Inga giftiga eller på andra sätt skadliga gaser bildas vid tillverkning, användning eller brand.
Glas har en nerbrytningstid på 1 miljon år eller aldrig (se dokument om nedbrytningstider).

HÖG TRYCKHÅLLFASTHET

Cellglas klarar stora laster, allt från 50 till 240 ton/kvm, beroende på val av blocktyp. Vi känner inte till något annat isoleringsmaterial som klarar så höga laster. Därför lämpar sig cellglas speciellt bra till grunder för alla byggnadstyper.
På grund av dess tryckhållfasthet används även cellglas även vid vägbyggen.

HÖG TRYCKHÅLLFASTHET

Cellglas klarar stora laster, allt från 50 till 240 ton/kvm, beroende på val av blocktyp. Vi känner inte till något annat isoleringsmaterial som klarar så höga laster. Därför lämpar sig cellglas speciellt bra till grunder för alla byggnadstyper.
På grund av dess tryckhållfasthet används även cellglas även vid vägbyggen.

FORMSTABIL

 

Cellglas kan inte krympa eller expandera oavsett påverkan utifrån. Det består av tunnväggiga glasceller, vilket gör det lätt att bära och hantera. En enkel fogsvans räcker för att kapa blocket. Cellglasblocket kommer alltid att hålla exakt samma storlek som när det var färdigbearbetat på byggplats.

SYRA- & KEMIKALIESÄKER

 

Cellglas kan inte påverkas av t.ex olja, bensin (det är ju inte en petroleumprodukt). Det är gjort av glas, och det enda som rår på glas är syror som etsar glas. Därför ligger cellglas även på känsliga platser som parkeringshus och flygplatser.

ISOLERINGSVÄRDE OCH TIDSBESTÄNDIGHET

 

Cellglas som material har funnits i snart 100 år. Hur lång tidsbeständighet cellglas har vet vi inte med säkerhet men eftersom Cellglas är gjort av glas behåller Cellglaset sitt isoleringsvärde då det omöjligt kan absorbera fukt. Glas har en nedbrytningstid på 1 miljon år eller aldrig (se dokument om nedbrytningstider). Cellglas är vad vi vet det enda isoleringsmaterialet i världen som har dessa egenskaper.

Kontaktformulär

[wpforms id="24889" title="false" description="false"]